logo
en
vi

KẾT HỢP SỬ DỤNG HỒ SƠ HỌC TẬP (PORTFOLIO) VÀ THUYẾT TRÌNH NHÓM TRONG DẠY VÀ HỌC CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TIẾP CẬN HẬU PHƯƠNG PHÁP LUẬN

ĐỀ TÀI:  KẾT HỢP SỬ DỤNG HỒ SƠ HỌC TẬP (PORTFOLIO) VÀ THUYẾT TRÌNH NHÓM TRONG DẠY VÀ HỌC CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TIẾP CẬN HẬU PHƯƠNG PHÁP LUẬN
                 PORTFOLIO DEVELOPMENT AND GROUP PRESENTATION FOR ESP COURSES TOWARD POSTMETHOD

Tác giả: Nguyễn Mai Linh, Trần Minh Thành (NCS NN Anh 2018), Dương Thị Hồng An
               Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt: 
English for Specific Purposes (ESP) is an essential subject for university students to prepare well for them in the future professional life as well as further advanced learning. However, the current ESP teaching is still largely based on traditional teaching approaches such as Grammar Translation or Communicative Language Teaching. Students often feel that learning ESP is a burden and is frustrated with classes. In this paper, we propose a method for renovating teaching and learning towards Postmethod. Specifically, the paper guides the use meticulously of portfolio and group presentation to increase the effectiveness of ESP courses at University of Information and Communication Technology - Thai Nguyen University.
Key words: Portfolio development, ESP, ESP teaching, postmethod, group presentation

Tiếng Anh chuyên ngành là môn học thiết yếu đối với sinh viên các trường đại học nhằm chuẩn bị tốt cho sinh viên trong quá trình hoạt động nghề nghiệp cũng như học tập nâng cao sau này. Tuy nhiên, việc giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành hiện nay vẫn chủ yếu theo các đường hướng giảng dạy truyền thống như Ngữ pháp - Dịch (Grammar - Translation) hay Đường hướng giao tiếp (Communicative Language Teaching). Sinh viên thường cảm thấy việc học tiếng Anh chuyên ngành như là một gánh nặng cũng như cảm thấy chán nản với các giờ học. Trong bài báo này chúng tôi đề xuất biện pháp đổi mới cách dạy và học theo hướng tiếp cận hậu phương pháp luận (Postmethod). Cụ thể, bài báo hướng dẫn một cách cụ thể các bước tiến hành việc sử dụng portfolio (hồ sơ học tập) và thuyết trình nhóm để gia tăng hiệu quả của việc giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên.
Từ khóa: Hồ sơ học tập tập, Tiếng Anh chuyên ngành, giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành, hậu phương pháp luận, thuyết trình nhóm

Xem chi tiết bài báo tại đây.