logo
en
vi

KHOA SĐH THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ CỦA HỌC VIÊN CÁC NGÀNH NGÔN NGỮ KHOÁ K28 NGÀY 23.5.2023 VÀ 25.5.2023

KHOA SĐH THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ CỦA HỌC VIÊN CÁC NGÀNH NGÔN NGỮ KHOÁ K28 NGÀY 23.5.2023 VÀ 25.5.2023 NHƯ SAU:

1. Nguyễn Thị Quỳnh, ngày sinh: 08.8.1999, mã học viên: 2087030005, chuyên ngành: Ngôn ngữ Pháp – Định hướng biên phiên dịch, mã số: 8220203.


 Tên đề tài: Procédés appliqués par Nguyen Van Vinh pour la traduction des expressions idiomatiques dans le Truyen Kieu / Nghiên cứu thủ pháp dịch thành ngữ trong Truyện Kiều của học giả Nguyễn Văn Vĩnh


    Thời gian: chiều ngày 25.5.2023

     Hình thức bảo vệ Trực tiếp


2. Song Ji Hua, ngày sinh: 06/04/1998, chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam, mã số: 8220102.          

Tên đề tàiSo sánh đặc điểm ngữ nghĩa, ngữ pháp và ngữ dụng của động từ cử chỉ trong tiếng Việt và tiếng Hán

      Thời gian: Sáng ngày: 23/05/2023

      Hình thức bảo vệ Trực tiếp

3. Lê Thị Quỳnh Anh, ngày sinh: 05.8.1996, mã học viên: 1987010001, ngành: Ngôn ngữ Anh, mã ngành: 8220201.


 Tên đề tài: An investigation into teacher – student interaction related to power distance in EFL classes at Academy of Tournalism & Communication (Nghiên cứu về tương tác giữa các giáo viên và sinh viên liên quan tới khoảng cách quyền lực trong lớp học tiếng Anh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền)


    Thời gian: ngày 25.5.2023

     Hình thức bảo vệ Trực tiếp

4. Vũ Thị Huệ, mã học viên: 2087010012, ngày sinh: 15.10.1983, ngành: Ngôn ngữ Anh, mã số: 8220201


 Tên đề tài: “An investigation into effects of learning styles on English language learning of the second year non English-major students at a public university in Hanoi// Nghiên cứu ảnh hưởng của phong cách học đến việc học tiếng Anh của sinh viên không chuyên tiếng Anh năm thứ hai của một trường đại học công lập tại Hà Nội”


    Thời gian: ngày 25.5.2023

     Hình thức bảo vệ Trực tiếp


                  
Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm tới dự

DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU TRẺ (YRF) TẠI HỘI THẢO KINH DOANH, KINH TẾ VÀ TÀI NGUYÊN (VBER2023)

DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU TRẺ (YRF) TẠI HỘI THẢO KINH DOANH, KINH TẾ VÀ TÀI NGUYÊN (VBER2023)


 

Hội Thảo VBER2023 (http://vber.ou.edu.vn/) với chủ đề “Hướng Đến Tương Lai: Vì Một Thế Hệ Các Nhà Nghiên Cứu Trẻ Việt Nam” sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Diễn Đàn Nghiên Cứu Trẻ thuộc Hội Thảo VBER2023 được tổ chức nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu giữa các học giả trẻ Việt Nam. Diễn đàn này dành riêng cho nghiên cứu sinh, học viên cao học, và các sinh viên quan tâm đến nghiên cứu khoa học với thông tin chi tiết như sau:

Thứ 6, Ngày 9 tháng 6 năm 2023, 13h30 – 16h30

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

97 Võ Văn Tần, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thay mặt cho Ban Tổ Chức Hội Thảo VBER2023, Tôi trân trọng kính mời Quý Thầy Cô và học viên nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên của Quý Trường đến tham dự sự kiện quan trọng này. Các chủ đề và diễn giả trình bày tại Diễn Đàn Nghiên Cứu Trẻ như sau:

 

Chủ đề

Người trình bày

Tài chính ứng dụng & Tiền số

TS Hoàng Trung Lai (Đại học Monash, Australia) đã xuất bản trên các tạp chí uy tín của hướng nghiên cứu này (Journal of Banking and Finance; Journal of Financial Markets).

Kinh tế lao động & Môi trường 

NCS Võ Thế Anh (Đại học Corcordia, Canada) đã xuất bản trên các tạp chí uy tín của hướng nghiên cứu này (Renewable Energy, Energy, Sustainability and Society x2).

Vốn trí tuệ & chuyển đổi số doanh nghiệp

NCS Trần Phú Ngọc (Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh) đã xuất bản trên các tạp chí uy tín của hướng nghiên cứu này (Journal of Intellectual Capital x3; Competitiveness Review).

Giới và bất bình đẳng thu nhập và tài sản

Nghiên cứu viên cao cấp Hồ Minh Chí (Trung tâm CBER) đã xuất bản trên các tạp chí uy tín của hướng nghiên cứu này (Journal of Feminist Economics; Energy Policy).

Diễn Đàn Nghiên Cứu Trẻ tai Hội thảo VBER2023 không thu phí tham dự. Quý Thầy Cô vui lòng chuyển thông tin đến học viên và sinh viên của Quý Trường. Vui lòng đăng ký tham gia trực tiếp đến email Hội thảo tại This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

KHOA SĐH THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGÀNH NGÔN NGỮ ANH KHÓA 2018

KHOA SĐH THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGÀNH NGÔN NGỮ ANH KHÓA 2018 NHƯ SAU:

1.      Phạm Thị Kiều Oanh, ngày sinh: sinh ngày: 25.3.1987, Chuyên ngành: Ngôn ngữ    Anh, mã số: 9220201

Tên đề tài: Achieving change in constructivist teaching at high schools in a Northern area of Vietnam (Đổi mới trong dạy học kiến tạo bậc trung học phổ thông tại khu vực phía bắc Việt Nam)

Thời gian bảo vê: 8h30 sáng ngày 09/5/2023 tại phòng 514 nhà C Trường Đại học Hà Nội

Kính mời các tổ chức cá nhân quan tâm tới tham dự.

 

2.      Trần Minh Thành, ngày sinh: sinh ngày: 21.12.1983, Chuyên ngành: Ngôn ngữ    Anh, mã số: 9220201

Tên đề tài: Teachers’ Attitudes towards the Use of Information and Communication Technology (ICT) in Teaching English at a Vietnamese University (Thái độ của giảng viên đối với việc sử dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông vào việc giảng dạy tiếng Anh tại một trường đại học ở Việt Nam)

Thời gian bảo vê: 8h30 sáng ngày 10/5/2023 tại phòng 514 nhà C Trường Đại học Hà Nội

Kính mời các tổ chức cá nhân quan tâm tới tham dự.

THÔNG BÁO LICH BẢO VỆ THẠC SĨ CÁC NGÀNH NGÔN NGỮ K27 VÀ K28 NGÀY 27.4.2023 VÀ 28.4.2023

KHOA SĐH THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ CỦA HỌC VIÊN CÁC NGÀNH NGÔN NGỮ KHOÁ K27, K28 NGÀY 27.4.2023 VÀ 28.4.2023 NHƯ SAU:

1. Đặng Thị Quỳnh Hoa, ngày sinh: 05/09/1996, chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh), mã số: 8220201.
 Tên đề tàiExploring the perceptions of EFL teachers into using language games in

teaching English writing skill at undergraduate level – A study at Hanoi University (Tìm hiểu nhận thức của giáo viên ngành ngôn ngữ Anh về việc sử dụng trò chơi ngôn ngữ trong dạy kĩ năng viết tiếng Anh bậc đại học – Một nghiên cứu tại Trường Đại học Hà Nội)    Thời gian: Sáng ngày: 27/4/2023                  

     Hình thức bảo vệ Trực tiếp2. Nguyễn Thị Diệu Linh, ngày sinh: 24/11/1996, chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh mã số: 8220201.
Tên đề tàiAn investigation into English listening strategies used by EFL Students at Aplus English center (Khảo sát về các chiến lược được sử dụng trong kỹ năng nghe của học sinh tại Trung tâm Anh ngữ Aplus)

      Thời gian: Sáng ngày: 27/4/2023                  

      Hình thức bảo vệ Trực tiếp3. Trần Thị Vân, ngày sinh: 26/01/1997, chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh mã số: 8220201.


Tên đề tàiExploring EFL students’ perceptions of learning English public speaking : A study with second-year English majored students at a public university (Tìm hiểu nhận thứ c của sinh viên về việc học diễn thuyết trước công chúng bằng tiếng Anh: Nghiên cứu với sinh viên năm thứ hai ngành ngôn ngữ Anh tại một trường đại học công lập)


      Thời gian: Sáng ngày: 28/04/2023     

      Hình thức bảo vệ Trực tiếp

 

4. Lê Phương Thảo, ngày sinh: 11/11/1997, chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh mã số: 8220203.
Tên đề tài: The effectiveness of mind mapping technique to enhance students’ vocabulary memorization :An action research project at a military unit (Hiệu quả của việc sử dụng phương pháp sơ đồ tư duy để tăng khả năng ghi nhớ từ vựng của học viên: Nghiên cứu hành động tại một đơn vị quân đội)

      
      Thời gian: Sáng ngày: 28/04/2023     

      Hình thức bảo vệ Trực tiếp


 

5. Bùi Kim Tuyến, ngày sinh: 29/05/1983, chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc, mã số: 8220204
Tên đề tài: 越南汉语教师综合课课堂话语研究——以河内大学为例 (Nghiên cứu ngôn ngữ giảng dạy trên lớp môn bài tổng hợp của giáo viên tiếng Trung Quốc tại Việt Nam – lấy Trường Đại học Hà Nội làm ví dụ)

 

     Thời gian: Chiều ngày: 27/04/2023   

      Hình thức bảo vệ Trực tiếp

 

6. Nguyễn Trường Giang, ngày sinh: 25/01/1968, chuyên ngành: Ngôn ngữ Pháp, mã số: 8220203
Tên đề tài: Apports du droit comparé à la traduction des textes juridiques du français en vietnamien dans le domaine du droit civil français (Vai trò của luật so sánh trong việc dịch thuật văn bản luật pháp Pháp - Việt trong lĩnh vực luật dân sự Pháp)

 

     Thời gian: Chiều ngày: 28/04/2023   

      Hình thức bảo vệ Trực tiếp


                  
Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm tới dự

Chuyên mục phụ