logo
en
vi

THỜI KHÓA BIỂU K27 (cập nhật 5/5/2020)

Khoa SĐH thông báo thời khóa biểu mới cho các lớp K27 (cập nhật ngày 5/5/2020). Chi tiết xem tại đây.

THỜI KHÓA BIỂU K27 (cập nhật ngày 03/03/2020)

Khoa SĐH thông báo thời khóa biểu các lớp K27 như sau:

- Các ngành NN Anh, Nhật, Pháp, Trung xem tại đây.

- Ngành CSC xem tại đây.

THỜI KHÓA BIỂU K27 (NN ANH, NHẬT, TRUNG, PHÁP)

Khoa SĐH thông báo thời khóa biểu mới (cập nhật 02/3/2020) của các lớp K27 NN Anh, Nhật, Trung, Pháp. Chi tiết xem tại đây.