logo
en
vi

THỜI KHÓA BIỂU K27 (cập nhật ngày 03/03/2020)

Khoa SĐH thông báo thời khóa biểu các lớp K27 như sau:

- Các ngành NN Anh, Nhật, Pháp, Trung xem tại đây.

- Ngành CSC xem tại đây.