logo
en
vi

KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP K26 - NN TRUNG (cập nhật 17/6/2019)

Khoa SĐH thông báo kết quả học tập môn Lý thuyết dịch của lớp K26 NN Trung. Chi tiết xem tại đây.

KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP K26 - NN ANH (cập nhật 31/5/2019)

Khoa SĐH thông báo kết quả môn Viết hàn lâm của lớp K26 NN Anh. Chi tiết xem tại đây.

KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP K26 - LK LOUVAIN (cập nhật 25/3/2019)

Khoa SĐH cập nhật Kết quả học tập lớp K26 - LK LOUVAIN. Chi tiết xem tại đây.

KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP K26 - BPD (cập nhật 25/3/2019)

Khoa SĐH cập nhật Kết quả học tập lớp K26 - Biên phiên dịch. Chi tiết xem tại đây

Kết quả học tập lớp K26 - Triết

Kết quả học tập lớp K26 - Triết. Chi tiết xem tại đây.