logo
en
vi

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ SỐ 1 CỦA NCS NN ANH 2017

Khoa Sau đại học thông báo lịch báo cáo chuyên đề số 1 của 03 NCS chuyên ngành NN Anh khóa 2017 như sau:

1.      Lê Thị Hằng (Tên chuyên đề:Effects of a professional development program on Vietnamese teachers’ beliefs about ELT and classroom practices//Nghiên cứu về ảnh hưởng của chương trình phát triển nghề nghiệp đối với tín niệm về giảng dạy tiếng Anh và thực hành giảng dạy trên lớp của giáo viên Việt Nam.”)

2.      Ngô Thị Thanh Huyền (Tên chuyên đề: The use of listening strategy instruction in EFL listening classes: An action research project at a university in Vietnam//Nghiên cứu cải tiến về hướng dẫn chiến lược nghe trong giờ dạy nghe tiếng Anh tại một trường đại học Việt Nam.”)

3.   Nguyễn Vũ Thu Hà (Tên chuyên đề: "A study on EFL students’ speaking learning strategies at a Vietnamese University//Nghiên cứu về việc sử dụng chiến lược học nói của sinh viên học tiếng Anh như một ngoại ngữ tại một trường đại học của Việt Nam.")

·        Thời gian: 14h00 Chiều thứ Ba ngày 14/5/2019

·        Địa điểm: P.502 – C, Trường Đại học Hà Nội

Khoa Sau đại học thông báo cho học viên và những người quan tâm đến dự.

QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ NN ANH (áp dụng từ khóa 2017)

Khoa SĐH thông báo NCS NN Anh (từ khóa 2017) chuẩn bị thực hiện các Chuyên đề tiến sĩ theo hướng dẫn và quy định dưới đây. Chi tiết xem tại đây.

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG - NGÔN NGỮ PHÁP (NGÀY 11/5/2019)

Trường Đại học Hà Nội tổ chức Hội đồng cấp Trường đánh giá luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Đỗ Quỳnh Hương

Chuyên ngành:                  Ngôn ngữ Pháp                       Mã số: 62 22 02 03

Đề tài luận án: “Enseignement de l’exposé oral du guide touristique vietnamien francophone comme genre discursif et par les situations-problèmes//Dạy thuyết trình cho hướng dẫn viên du lịch tiếng Pháp theo phương pháp tiếp cận bằng loại hình diễn ngôn và thông qua các tình huống – vấn đề

1. Thời gian:    14h00, thứ Bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2019.

2. Địa điểm:      Phòng họp B, tầng 4 nhà A, Trường Đại học Hà Nội,

                           Km9 - đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội.

Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm tới dự.

Chi tiết xem tại đây.

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG - NGÔN NGỮ PHÁP (NGÀY 23/4/2019)Trường Đại học Hà Nội tổ chức Hội đồng cấp Trường đánh giá luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Hà Thị Ngọc Bảo

Chuyên ngành:                  Ngôn ngữ Pháp                       Mã số: 62 22 02 03

Đề tài luận án: “L’utilisation des images fixes dans l’enseignement /apprentissage du français dans le Programme bilingue francophone au niveau du collège au Vietnam //Sử dụng hình ảnh tĩnh trong dạy và học tiếng Pháp cho chương trình song ngữ Pháp-Việt bậc Trung học cơ sở tại Việt Nam”

1. Thời gian:     14h00, thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2019.

2. Địa điểm:      Phòng họp B, tầng 4 nhà A, Trường Đại học Hà Nội,

                           Km9 - đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội.

Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm tới dự.

Chi tiết xem tại đây.

QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO DÀNH CHO NCS (ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2017)

QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO DÀNH CHO NCS (ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2017)

Các NCS nghiêm túc thực hiện quy định này.

Chi tiết xem tại đây.