logo
en
vi

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ - NGÔN NGỮ PHÁP

Trường Đại học Hà Nội tổ chức Hội đồng cấp Cơ sở đánh giá luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Sinh Viện

Chuyên ngành:      Ngôn ngữ Pháp                       Mã số: 9 22 02 03

Đề tài luận án: “Pratiques et représentations du français et de la francophonie à Hué//Thực tiễn và vị trí của tiếng Pháp và Pháp ngữ ở Huế”.

1. Thời gian:    13h00, thứ Hai, ngày 16 tháng 12 năm 2019.

2. Địa điểm:      Phòng 514 nhà C, Trường Đại học Hà Nội,

                           Km9 - đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội.

Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm tới dự.