logo
en
vi

BUỔI BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ SỐ 1 CỦA NCS CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH KHÓA 2018


Ngay lúc này, tại phòng 502-C Trường Đại học Hà Nội đang diễn ra buổi báo cáo chuyên đề số 1 của 02 NCS chuyên ngành Ngôn ngữ Anh.

Buổi báo cáo có sự tham dự của GVHD, các thành viên trong Tiểu ban chấm chuyên đề và đông đủ học viên, NCS các khóa.30b4b4a4e21f1841410ec8962da37b188146d8090e132c2c7a9780c9d9863c1a955815e3efbdb6f2