logo
en
vi

THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP TRƯỜNG CỦA NCS - NN PHÁP

THÔNG BÁO

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Trường Đại học Hà Nội tổ chức Hội đồng cấp Trường đánh giá luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Sinh Viện

Chuyên ngành:                  Ngôn ngữ Pháp                       Mã số: 9220203

Đề tài luận án: “Pratiques et représentations du français et de la francophonie à Hué//Thực tiễn và vị trí của tiếng Pháp và Pháp ngữ ở Huế”.

1. Thời gian:    15h00, thứ Hai, ngày 08 tháng 6 năm 2020.

2. Địa điểm:      Phòng họp B, tầng 4 nhà A, Trường Đại học Hà Nội,

                           Km9 - đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội.

Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm tới dự.