logo
en
vi

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP TRƯỜNG CỦA NCS CHUYÊN NGÀNH NN PHÁP

Ngày 08/6/2020, tại trường Đại học Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Sinh Viện đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ "“Pratiques et représentations du français et de la francophonie à Hué//Thực tiễn và vị trí của tiếng Pháp và Pháp ngữ ở Huế”, Chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp, thuộc chương trình liên kết đào tạo giữa trường Đại học Hà Nội và trường Đại học Công giáo Louvain ( Vương quốc Bỉ).

Tới dự buổi bảo vệ có TS. Đinh Thị Bảo Hương, Trưởng khoa Đào tạo Sau đại học, Bà Vũ Thị Thùy Dương, Đại diện Phái đoàn Wallonie Bruxelle cùng đông đảo thầy cô và học viên chuyên ngành tiếng Pháp.

Luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Sinh Viện nhận được sự đánh giá cao của các thành viên Hội đồng.

Chúc mừng NCS Nguyễn Sinh Viện.

Chúc mừng tập thể thầy cô hướng dẫn.

b911436b86117b4f22005995c2c772bb8fe5d6aab8d4771981667c382577e07a91acf3af0ef157be709498192865d53b8c74