logo
en
vi

THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP CƠ SỞ CỦA NCS - NN PHÁP 2015

THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP CƠ SỞ CỦA NCS - NN PHÁP

THÔNG BÁO

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ


Trường Đại học Hà Nội tổ chức Hội đồng cấp Cơ sở đánh giá luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Trang

Chuyên ngành:                  Ngôn ngữ Pháp                       Mã số: 9220203

Đề tài luận án: “La phrase impersonnelle en Français et les moyens d’expression équivalents en Vietnamien: Application pédagogique. // Câu vô nhân xưng trong tiếng Pháp và những phương tiện biểu đạt trong tiếng Việt: Ứng dụng trong giảng dạy.”
1. Thời gian:    8h30, thứ Ba, ngày 13 tháng 9 năm 2020.

2. Địa điểm:      Phòng 514 nhà C, Trường Đại học Hà Nội,

                           Km9 - đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội.

Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm tới dự.