logo
en
vi

THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP CƠ SỞ CỦA NCS-NN PHÁP KHÓA 2016

THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP CƠ SỞ CỦA NCS - NN PHÁP KHÓA 2016
                                                              THÔNG BÁO
BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ
Trường Đại học Hà Nội tổ chức Hội đồng cấp cơ sở đánh giá luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Lê Thị Ngọc Hà
Chuyên ngành:                  Ngôn ngữ Pháp                       Mã số: 9220203
Đề tài luận án: Impacts de l’enseignement des stratégies d’écriture sur la performance en production des textes argumentatifs des étudiants en FLE à l’Ecole Supérieure de Langues Etrangères – Université de Danang.
 
Ảnh  hưởng của việc dạy chiến lược viết đối với năng lực viết văn bản nghị luận của sinh viên tiếng Pháp, Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng.
1. Thời gian:    8:30 Thứ Sáu ngày 25 tháng 06 năm 2021.
2. Địa điểm:      Phòng 416 nhà C, Trường Đại học Hà Nội,
                           Km9 - đường Nguyễn Trãi - Nam Từ Liêm - Hà Nội.
Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm tới dự.