logo
en
vi

Khoa SĐH trân trọng thông tin tới Quý Thày/Cô, các bạn học viên, NCS quan tâm viết bài cho Hội thảo Quốc gia “Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ VI năm 2020” được tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế vào ngày 30-31/10/2020, cụ thể như sau:

1. Thời gian gửi tóm tắt: Ngày 30/7/2020.

2. Thời gian gửi toàn văn bài viết: Ngày 15/9/2020.

Nội dung chi tiết: Xin xem tại Thông báo số 2 đính kèm.

Trân trọng thông báo.