logo
en
vi

LƯU Ý: KHI NỘP HỒ SƠ THI ĐẦU VÀO, NẾU CÒN THIẾU GIẤY TỜ, HỌC VIÊN NỘP BỔ SUNG KHI NHẬP HỌC. NẾU ĐÃ NỘP ĐỦ TRONG HỒ SƠ THI ĐẦU VÀO, HỌC VIÊN CHỈ CẦN MANG THEO BẰNG VÀ BẢNG ĐIỂM BẢN GỐC ĐỂ ĐỐI CHIÊU.