logo
en
vi

Khoa SĐH thông báo về việc tuyển sinh ứng viên học bổng Chính phủ Trung Quốc hệ cao học tại trường Đại học Liêu Ninh, Trung Quốc như sau:
1. Chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc, Quản trị kinh doanh, Quan hệ quốc tế, Quản lý công, Kinh tế Quốc tế, Luật, Báo chí, Truyền thông v.v
2. Thời gian bắt đầu học: Tháng 9/2021
3. Thời gian học: 2-3 năm (Không kể thời gian học tiếng Trung, nếu có)
4. Số lượng: Không hạn chế
5. Đối tượng: Sinh viên/ học viên cao học của Trường Đại học Hà Nội.
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng./.