logo
en
vi
                                                    KHOA SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ CỦA HỌC VIÊN K26
Khoa Sau đại học thông báo lịch bảo vệ luận văn của 02 học viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh và 01 học viên chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc khóa K26 như sau:
         1. Vũ Hương Giang, ngày sinh: 02/10/1996, chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc, mã số: 8220204.Tên đề tài: “文化视角下的汉越明喻成语对比研究// Nghiên cứu đối chiếu thành ngữ so sánh giữa tiếng Hán và tiếng Việt từ góc độ văn hoá”
                  Thời gian: sáng ngày 08.09.2021
                  Hình thức bảo vệ Online
 
        2. Nguyễn Văn Hinh, ngày sinh: 03/06/1981, chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, mã số: 8220201. Tên đề tài: “Students’ perceptions of the use of pictorial schemata in vocabulary learning: An investigation of the 2nd year students at Saint John’s Minor Seminary, Archdiocese of Hanoi // Nhận thức của học sinh về sử dụng giản đồ hình ảnh trong việc học từ vựng: Nghiên cứu với học sinh năm thứ hai tại Tiểu chủng viện thánh Gioan, Tổng giáo phận Hà Nội ”
              Thời gian: sáng ngày 10.09.2021
              Hình thức bảo vệ Online
        3. Tạ Thị Thu Nga, ngày sinh: 21/08/1979, chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, mã số: 8220201. Tên đề tài: “Applying mind maps to assist fourth graders in vocabulary learning: An action research project at Vat Lai primary school // Ứng dụng bản đồ tư duy để giúp học sinh lớp 4 học từ vựng: Nghiên cứu cải tiến tại Trường Tiểu học Vật Lại”
            Thời gian: sáng ngày 10.09.2021
            Hình thức bảo vệ Online