logo
en
vi
     KHOA SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ CỦA HỌC VIÊN K26
Khoa Sau đại học thông báo lịch bảo vệ luận văn của 02 học viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh khóa K26 như sau:
       1. Đỗ Thị Hoa, ngày sinh: 21.11.1985, chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, mã số: 8220201. Tên đề tài: “An investigation into non-English major students’ perception of the use of dubbing videos in English speaking classes: A study at the Academy of Policy and Development // Nghiên cứu nhận thức của sinh viên tiếng Anh không chuyên về việc sử dụng video lồng tiếng trong các lớp học kỹ năng nói tiếng Anh tại Học viện Chính sách và Phát triển”
              Thời gian: sáng ngày 16.09.2021
              Hình thức bảo vệ Online
2. Nguyễn Thanh Diệu, ngày sinh: 11.12.1984, chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, mã số: 8220201. Tên đề tài: “An investigation into students’ perceptions of group work in EFL classes at a high school in the suburb of Hanoi // Điều tra về nhận thức của học sinh về việc áp dụng hoạt động nhóm trong các giờ học tiếng Anh tại một trường PTTH ngoại ô Hà Nội”            
  Thời gian: sáng ngày 16.09.2021
            Hình thức bảo vệ Online