logo
en
vi

Khoa SĐH xin thông báo:

1. Hội Thảo Khoa Học chuyên đề: Survey sampling strategies
Thời gian: 13h30 đến 17h00 ngày 29.3.2023
Địa điểm tại phòng 603 nhà C Trường Đại học Hà Nội
Diễn giả: Phó Giáo sư Ismael Sanchez Borrego
Thành phần: NCS, học viên cao học k30 Ngôn ngữ Anh và những người quan tâm

2. Hội Thảo Khoa Học thảo luận với NCS theo chủ đề: Publishing in international journals: Experiences from Spain
Thời gian: 8h00 đến 11h30 ngày 31.3.2023
Địa điểm phòng 703 nhà C Trường Đại học Hà Nội
Diễn giả: Phó Giáo sư Ismael Sanchez Borrego
Thành phần: NCS các Khoá và những người quan tâm

Kính mời các cá nhân và tổ chức quan tâm tới tham dự.