logo
en
vi

KHOA SĐH THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGÀNH NGÔN NGỮ ANH KHÓA 2018 NHƯ SAU:

1.      Phạm Thị Kiều Oanh, ngày sinh: sinh ngày: 25.3.1987, Chuyên ngành: Ngôn ngữ    Anh, mã số: 9220201

Tên đề tài: Achieving change in constructivist teaching at high schools in a Northern area of Vietnam (Đổi mới trong dạy học kiến tạo bậc trung học phổ thông tại khu vực phía bắc Việt Nam)

Thời gian bảo vê: 8h30 sáng ngày 09/5/2023 tại phòng 514 nhà C Trường Đại học Hà Nội

Kính mời các tổ chức cá nhân quan tâm tới tham dự.

 

2.      Trần Minh Thành, ngày sinh: sinh ngày: 21.12.1983, Chuyên ngành: Ngôn ngữ    Anh, mã số: 9220201

Tên đề tài: Teachers’ Attitudes towards the Use of Information and Communication Technology (ICT) in Teaching English at a Vietnamese University (Thái độ của giảng viên đối với việc sử dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông vào việc giảng dạy tiếng Anh tại một trường đại học ở Việt Nam)

Thời gian bảo vê: 8h30 sáng ngày 10/5/2023 tại phòng 514 nhà C Trường Đại học Hà Nội

Kính mời các tổ chức cá nhân quan tâm tới tham dự.