logo
en
vi

KHOA SĐH THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ CỦA HỌC VIÊN CÁC NGÀNH NGÔN NGỮ KHOÁ K28 NGÀY 23.5.2023 VÀ 25.5.2023 NHƯ SAU:

1. Nguyễn Thị Quỳnh, ngày sinh: 08.8.1999, mã học viên: 2087030005, chuyên ngành: Ngôn ngữ Pháp – Định hướng biên phiên dịch, mã số: 8220203.


 Tên đề tài: Procédés appliqués par Nguyen Van Vinh pour la traduction des expressions idiomatiques dans le Truyen Kieu / Nghiên cứu thủ pháp dịch thành ngữ trong Truyện Kiều của học giả Nguyễn Văn Vĩnh


    Thời gian: chiều ngày 25.5.2023

     Hình thức bảo vệ Trực tiếp


2. Song Ji Hua, ngày sinh: 06/04/1998, chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam, mã số: 8220102.          

Tên đề tàiSo sánh đặc điểm ngữ nghĩa, ngữ pháp và ngữ dụng của động từ cử chỉ trong tiếng Việt và tiếng Hán

      Thời gian: Sáng ngày: 23/05/2023

      Hình thức bảo vệ Trực tiếp

3. Lê Thị Quỳnh Anh, ngày sinh: 05.8.1996, mã học viên: 1987010001, ngành: Ngôn ngữ Anh, mã ngành: 8220201.


 Tên đề tài: An investigation into teacher – student interaction related to power distance in EFL classes at Academy of Tournalism & Communication (Nghiên cứu về tương tác giữa các giáo viên và sinh viên liên quan tới khoảng cách quyền lực trong lớp học tiếng Anh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền)


    Thời gian: ngày 25.5.2023

     Hình thức bảo vệ Trực tiếp

4. Vũ Thị Huệ, mã học viên: 2087010012, ngày sinh: 15.10.1983, ngành: Ngôn ngữ Anh, mã số: 8220201


 Tên đề tài: “An investigation into effects of learning styles on English language learning of the second year non English-major students at a public university in Hanoi// Nghiên cứu ảnh hưởng của phong cách học đến việc học tiếng Anh của sinh viên không chuyên tiếng Anh năm thứ hai của một trường đại học công lập tại Hà Nội”


    Thời gian: ngày 25.5.2023

     Hình thức bảo vệ Trực tiếp


                  
Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm tới dự