logo
en
vi

THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ ĐỢT 2 DÃN CÁCH

Khoa SĐH thông báo nộp hồ sơ trong thời gian giãn cách.
1. Bản cam kết  
2. Thông báo hướng dẫn