logo
en
vi

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ VÀ THẠC SĨ NĂM HỌC 2024

Trường Đại học Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2024 cụ thể như sau.

I. Chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh, thời gian đào tạo:

 

Trình độ/ Chương trình đào tạo
Chỉ tiêu
Phương thức tuyển sinh
Thời gian đào tạo
Hình thức đào tạo
Ghi chú
Thạc sĩ:
- Ngôn ngữ Anh
- Ngôn ngữ Pháp
- Ngôn ngữ Trung Quốc
- Ngôn ngữ Nhật
- Ngôn ngữ Việt Nam
- Quản trị Kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh)
40
20
20
20
20
25
10
Xét tuyển kết hợp thi tuyển
-Ngành Ngôn ngữ: 2 năm
- Ngành QTKD, CSC:
Định hướng nghiên cứu: 2 năm
Định hướng ứng dụng:1,5 năm
Chính quy
Trường Đại học Hà Nội cấp bằng
+ Định hướng nghiên cứu
+ Định hướng ứng dụng
- Chính sách công:
Chương trình dạy bằng tiếng Anh
+ Định hướng nghiên cứu
+ Định hướng ứng dụng
Chương trình dạy bằng tiếng Việt:
+ Định hướng nghiên cứu
+ Định hướng ứng dụng
Tiến sĩ:
- Ngôn ngữ Anh
- Ngôn ngữ Pháp
10
05
Xét tuyển
3 năm
Thạc sĩ (Chương trình liên kết đào tạo):
- Ngôn ngữ Pháp (Trường ĐHHN cấp bằng) và Ngôn ngữ - Văn học Pháp và Latinh (ĐH Công giáo Louvain, Vương quốc Bỉ cấp bằng).
 Ngôn ngữ Nhật (Trường ĐHHN cấp bằng) và Ngôn ngữ Văn hóa Nhật (Trường ĐH Nữ sinh Nara, Nhật Bản cấp bằng).
15
06
Xét tuyển kết hợp thi tuyển
2 năm
Liên kết đào tạo
Cấp song bằng
Tiến sĩ (Chương trình liên kết đào tạo):
- Ngôn ngữ Pháp (Trường ĐHHN cấp bằng) và Ngôn ngữ - Văn học Pháp và Latinh (ĐH Công giáo Louvain cấp bằng).
05
Xét tuyển
3 năm

 

 

II. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

 

1. Trình độ thạc sĩ

 

A. Đối với người Việt Nam

 

1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Trường);
2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương; (theo mẫu của Trường)
3. Bản sao hợp pháp Giấy khai sinh;
4. Giấy chứng nhận sức khoẻ được cấp trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
5. Bản sao hợp pháp Bằng tốt nghiệp đại học và Bảng điểm đại học;
6. Bản sao hợp pháp văn bằng, chứng chỉ Ngoại ngữ; 
(Đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, người dự tuyển phải nộp kèm bản dịch công chứng và bản sao hợp pháp Giấy công nhận văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp của Trung tâm công nhận văn bằng - Cục Quản lý chất lượng của Bộ GD&ĐT).
7. Bản sao hợp pháp các giấy tờ pháp lí về đối tượng ưu tiên (nếu có);
8. 03 ảnh 3x4; 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ liên hệ;
9. Đối với thí sinh đăng ký học chương trình liên kết đào tạo với Đại học Nữ sinh Nara (Nhật Bản), nộp thêm một bộ hồ sơ bằng tiếng Nhật theo mẫu qui định.
10. Đối với thí sinh đăng ký học chương trình liên kết của Trường Đại học Hà Nội với Đại học Công giáo Louvain (Vương quốc Bỉ), sau khi trúng tuyển phải hoàn tất thủ tục đăng ký học với Đại học Công giáo Louvain, phải có chứng chỉ tiếng Pháp C1 trước khi đi học tại Đại học Công giáo Louvain và đáp ứng các yêu cầu khác theo thỏa thuận liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Hà Nội và Đại học Công giáo Louvain để được cấp song bằng.

 

B. Đối với người nước ngoài:

 

1. Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường);
2. Bản sao hợp pháp hộ chiếu;
3. Bản sao hợp pháp Bằng tốt nghiệp đại học và Bảng điểm đại học;
(Yêu cầu công chứng tại chính quốc gia thí sinh mang quốc tịch và có hợp pháp hóa lãnh sự của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại quốc gia đó; Đối với thí sinh là người Trung Quốc cần nộp thêm chứng nhận học vị).
4. Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
5. 03 ảnh 3x4; 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ liên hệ;
6. Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Ngôn ngữ Việt Nam tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác có ngôn ngữ dùng trong học tập không phải là tiếng Việt, nộp Chứng chỉ năng lực tiếng Việt theo yêu cầu tại Phụ lục 1.

 

2. Trình độ tiến sĩ

 

A. Đối với người Việt Nam

 

1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Trường);
2. Sơ yếu lí lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương; (theo mẫu của trường)
3. Bản sao hợp pháp Giấy khai sinh;
4. Lý lịch khoa học (theo mẫu của Trường) 
5. Bản sao hợp pháp Bằng thạc sĩ và bảng điểm thạc sĩ; 
6. Bản sao hợp pháp văn bằng, chứng chỉ Ngoại ngữ;
(Đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, người dự tuyển phải nộp kèm bản dịch công chứng và bản sao hợp pháp Giấy công nhận văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp của Trung tâm công nhận văn bằng - Cục Quản lý chất lượng của Bộ GD&ĐT). 
7. 03 ảnh 3x4; 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ liên hệ;
8. Đề cương nghiên cứu (theo mẫu của Trường);
9. 01 thư giới thiệu của nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ cùng lĩnh vực chuyên môn với lĩnh vực người dự tuyển dự định nghiên cứu;
10. Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, kết quả nghiên cứu khoa học thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu, hoặc bản sao bài báo hoặc báo cáo khoa học liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện; 
11. Đối với thí sinh đăng ký học chương trình liên kết của Trường Đại học Hà Nội với Đại học Công giáo Louvain (Vương quốc Bỉ), sau khi trúng tuyển học viên phải hoàn tất thủ tục đăng ký học với Đại học Công giáo Louvain.

 

B. Đối với người nước ngoài:
1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Trường);
2. Bản sao hợp pháp hộ chiếu;
3. Lý lịch khoa học (theo mẫu của Trường);
4. Bản sao hợp pháp Bằng thạc sĩ và Bảng điểm thạc sĩ;
(Yêu cầu công chứng tại chính quốc gia thí sinh mang quốc tịch và có hợp pháp hóa lãnh sự của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại quốc gia đó; Đối với thí sinh là người Trung Quốc cần nộp thêm chứng nhận học vị).
5. 03 ảnh 3x4; 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ liên hệ;
6. Đề cương nghiên cứu (theo mẫu của Trường);
7. 01 thư giới thiệu của nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ cùng lĩnh vực chuyên môn với lĩnh vực người dự tuyển dự định nghiên cứu;
8. Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, kết quả nghiên cứu khoa học thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu, hoặc bản sao bài báo hoặc báo cáo khoa học liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện;
9. Đối với thí sinh đăng ký học chương trình liên kết của Trường Đại học Hà Nội với Đại học Công giáo Louvain (Vương quốc Bỉ), sau khi trúng tuyển học viên phải hoàn tất thủ tục đăng ký học với Đại học Công giáo Louvain. Trong quá trình học tập, học viên phải đáp ứng yêu cầu theo thỏa thuận đào tạo giữa Trường Đại học Hà Nội và Đại học Công giáo Louvain để được tốt nghiệp chương trình và cấp song bằng.

 

Ghi chú:
- Hồ sơ đã nộp không trả lại;
- Trường Đại học Hà Nội bảo lưu quyền không tổ chức xét tuyển trình độ thạc sĩ nếu số thí sinh đăng ký xét tuyển vào một chương trình đào tạo ít hơn 05 người.

 

III. Thời gian:

 

1. Thời gian nộp hồ sơ:
Đợt 1: Từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6 năm 2024
Đợt 2: Từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8 năm 2024
2. Thời gian học bổ sung kiến thức: Xem kế hoạch trên website saudaihoc.hanu.vn
3.Thời gian thi tuyển kết hợp xét tuyển:
Đợt 1: Ngày 06 tháng 7 năm 2024
Đợt 2: Ngày 07 tháng 9 năm 2024
4. Thời gian công bố kết quả: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thi tuyển kết hợp xét tuyển.
5. Thời gian nhập học (dự kiến): Tháng 10 năm 2024

 

IV. Thi ngoại ngữ:

 

Thí sinh chưa có văn bằng, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo quy định tại mục 2 Phụ lục I đăng ký dự thi môn ngoại ngữ 2 theo danh mục quy định tại Phụ lục III.Thời gian thi môn ngoại ngữ như sau: 
Đợt 1: Ngày 06 tháng 7 năm 2024
Đợt 2: Ngày 07 tháng 9 năm 2024

 

V. Lệ phí xét tuyển hồ sơ:
1. Lệ phí hồ sơ: 60.000 đồng/hồ sơ
2. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh
3. Lệ phí thi ngoại ngữ: 500.000 đồng/thí sinh
VI. Học phí:

 

1. Chương trình đào tạo do Trường Đại học Hà Nội cấp bằng:
- Chương trình Thạc sĩ các ngành Ngôn ngữ: Anh, Trung Quốc, Pháp, Nhật và ngành Chính sách công (dạy bằng tiếng Việt) dành cho người Việt Nam: 900.000 đồng/tín chỉ.
- Chương trình Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh và Chính sách công (dạy bằng tiếng Anh) dành cho người Việt Nam: 1.000.000 đồng/tín chỉ.
- Chương trình Thạc sĩ các ngành Ngôn ngữ, ngành Quản trị kinh doanh và Chính sách công (dành cho người nước ngoài): 2.000.000 đồng/tín chỉ.

 

2. Chương trình liên kết đào tạo cấp song bằng:

 

- Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Nhật liên kết với Đại học Nữ sinh Nara, Nhật Bản, mức học phí học 1 năm tại Trường Đại học Hà Nội: 60.000.000 đồng.
- Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Pháp liên kết với Đại học Công giáo Louvain, Vương quốc Bỉ, mức học phí học tại Trường Đại học Hà Nội: 26.000.000 đồng/năm.
- Chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Ngôn ngữ Pháp liên kết với Đại học Công giáo Louvain, Vương quốc Bỉ, mức học phí học tại Trường Đại học Hà Nội: 30.000.000 đồng/năm.


VII. Liên hệ:
Khoa Đào tạo Sau đại học: Phòng 211, nhà C, Trường Đại học Hà Nội, Km 9, Đường Nguyễn Trãi, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: (024) 38544498.
Toàn văn thông báo: Xin xem file đính kèm phía dưới

https://hanu.vn/a/147531/Thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-va-tien-si-nam-2024